ZIN EN GAVE
PRAKTIJK VOOR
PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING
 

     Misschien
heeft u een probleem waarmee de mensen in uw omgeving u niet kunnen helpen omdat ze er geen raad mee weten.

     Misschien
bent u ontevreden met uzelf en uw leven, zonder te weten hoe u dat kunt veranderen.

     Misschien
wilt u familie of vrien-den niet in vertrouwen nemen, omdat die mede oorzaak van uw problemen zijn.

     Misschien
moet u een moeilijke beslissing nemen en heeft u behoefte aan ondersteuning.

Leest u dan verder

lees verder
             

e-mail   praktijk contact persoonlijk